Videokaameraga filmib Lea Rips.          
                                       
                                                 
                  On läbinud Tallinna Ülikooli Balti Filmi-  ja Meediakooli lühikoolituse.                                                                                                                                                                                                                                        
                                              
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                            
                                                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                     


                   Fotoaparaadiga on Ermo Rips.
             
     Teostab fototöötlust ja vajadusel filmib teise kaameraga.
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                     EMFilm
                                                                                                                                                                                                                   2013-2017